suprima

main_pic
 
pic
 
 

USLUGE

Usluge koje nudimo:

- Izrada idejnog rešenja
- Izrada 3D modela
- izrada modela - 3D print (stereolitografija)
- Izrada prototipa
- Konstrukcija alata
- Izrada alata
- Livenje proizvoda od aluminijumskih legura i plastike
- Tampon štampa

 

home  |   o nama  |  usluge  |  promo predmeti  |  kreativno partnerstvo  |  novosti  |  reference  |  konkurs   |   kontakt